Tekst alternatywny
Audytor
Tadeusz Tołwiński
FU "Bilans"
działalność gospodarcza

Kontakt
FU "Bilans"
11-500 Giżycko,
ul. Kopernika 11/8
Telefon komórkowy:
660 772 508

e-mail: tttolwinscy@wp.pl
  1. Podmiot jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z wpisem dokonanym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów -numer ewidencyjny w rejestrze 2708

  2. Zakres prowadzonej działalności obejmuje także:
    • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
    • Wykonywanie ekspertyz, sporządzanie analiz ekonomicznych
    • Świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowych, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów
  3. Firma zapewnia profesjonalne wykonanie zleconych usług wymienionych w art. 48 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77 poz. 649)
  4. Właściciel firmy jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 4149 przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.